Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol i Athrawon

Mae’r Canolfan Dyslecsia Miles yn darparu dau gwrs datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon mewn cydweithrediad ag Ysgol Addysg PB. Cyrsiau rhan-amser yw’r ddau ac maent yn para blwyddyn neu ddwy, yn dibynnu ar y cwrs. Bydd angen i’r rhai sy’n eu gwneud ddod i mewn am 5 penwythnos y flwyddyn.

Mae’r cyrsiau ar ddwy lefel:

  • Cwrs Astudiaethau Proffesiynol Pellach mewn Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia – cwrs hunangynhwysol blwyddyn a gynhelir fel Modiwl yn y rhaglen Meistr
  • Dau fodiwl ar Ddyslecsia ac un ar Asesu yn y rhaglen Uwch-radd Diploma/Meistr (2 flynedd)

(Mae modiwlau eraill y gellir eu cymryd yn cynnwys: Cyflawni Anghenion Arbennig, Dulliau Ymchwil a Gwerthuso, Seicoleg Dysgu)

Yn achos y ddau gwrs mae angen gwneud ymarfer dysgu (30 awr o ddysgu unigol yn ardal y myfyriwr) a oruchwylir trwy arsylwi personol a gwersi wedi eu recordio. (Yn y modiwl Asesu mae angen i’r athro/athrawes gynnal asesiad a arsylwir.)

  • Achrediad y British Dyslexia Association

Caiff y cyrsiau hyn eu cydnabod gan The British Dyslexia Association. Ar ôl eu cwblhau’n llwyddiannus, gall athrawon wneud cais am achrediad fel ATS (Approved Teacher Status) ac AMBDA (Associate Member of the British Dyslexia Association).

(O dan reoliadau presennol, mae athrawon ag AMBDA yn cael eu cydnabod gan y Cyd Fwrdd Arholi fel rhai cymwys i gynnal asesiadau ar ddisgyblion sydd angen trefniadau arbennig mewn TASau ac arholiadau TGAU.)

Fel rheol disgwylir bod gan rai sy’n dymuno cofrestru ar y cyrsiau uchod Statws Athro Cymwysiedig ar gyfer y sector y maent yn gweithio ynddi (neu wedi gweithio ynddi) a chyda dwy flynedd o brofiad dysgu llawn-amser (neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny).

Cwrs hyfforddi wedi’i achredu i gynorthwywyr dosbarth. Ymholiadau i Joanne Dunton, Cydlynydd Gwasanaeth Addysgu.