UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Beth yw dyslecsia?

Gellir disgrifio dyslecsia orau fel cyfuniad o alluoedd ac anawsterau sydd yn effeithio ar y broses o ddysgu un neu fwy o'r canlynol: darllen, sillafu, ysgrifennu, ac weithiau rhifogrwydd/iaith.

Gellir dargnfod gwendidau ychwanegol yn y meysydd canlynol: cyflymdra prosesu, cof tymor byr, medrau dilyniant, canfyddiad clywedol, canfyddiad gweledol, iaith lafar, a sgiliau motor manwl neu fawr.

Gall rhai unigolion dyslecsig fod â sgiliau creadigol rhagorol, ac eraill â sgiliau llafar cryf. Tra bod eraill heb dalentau eithriadol o unrhyw fath, gallent er hynny fod yn ddyslecsig.

Mae dyslecsia yn bodoli er gwaethaf gallu deallusol cyffredin ac addysg gonfensiynol. Nid yw'n ddibynnol chwaith ar gefndir economaidd-gymdeithasol na ieithyddol.

Ceir rhagor o fanylion am ddyslecsia drwy gysylltu â'r Ganolfan Dyslecsia Miles.

Os yr ydych yn amau eich bod chi, neu eich plentyn, yn ddyslecsig, gweler Beth ydy'r arwyddion? am wybodaeth ar sut i gynnal hunan-brawf.

Mae'r Ganolfan yn cynnig asesiadau ar gyfer y cyhoedd, ac asesiadau a gwasanaeth cefnogi ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor.