UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Gwasanaeth Dysgu ymholiadau:
Joanna Dunton
Joanne Cornes

01248 383 618

Gwasanaeth Dysgu ar ôl Ysgol

Cynnigir cymorth dysgu arbennigol i blant oed ysgol mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg.

  • Gwersi wedi creu’n uniongyrchol i blant (oedron cynradd ac eilradd) i gael y mwyaf allan o wersi ychwanegol mewn darllen a/neu Mathemateg

  • Mae’r gwasaneth dysgu ar ól ysgol yn cael ei roi gan athrawon profiafol, cymwysiedig sydd wedi arbenigo mewn dyslecsia; gyda chymorth myfyrwyr graddedig ac is-raddedig o’r adran Seicoleg ym mhrifysgol Bangor.

  • Mae ein dulliau addysgu wedi eu geu i blant mewn addysg ddwy-ieithog yn ogystal â’r rhai mewn addysg uniaith. Rydym yn cynnig sesiynnau mewn Cymraeg a Saesneg.

  • Mae’r sesiynnau yn gallu cael eu rhedeg i unigolion, parau neu grwpiau o dri. Er mwyn effeithiolwydd dewisir blant efo sgiliau a gallu tebyg. Mae hyn yn cael ei wneud drwy asesiad cychwynnol lle datblygir adnabyddiaeth o’r plant (plentyn) á’u anghenion addysgol.

  • Cynigir Sgiliau adolygu a chefnogaeth cwricwlwm i blant ysgol eilradd.

  • Mae asesiad cychwynnol o sgiliau yn cael ei wneud i allu creu a datblygu gwersi i ofalu am ofynion personol y plentyn.

Pryd mae’r sesiynau’n cymryd lle?
Ar y funud, mae’r gwasanaeth dysgu yn cynnig sesiynau am awr mewn cymraeg, saesneg neu mathamateg o ddydd Llun i ddydd Iau, o 4-6yh.  Mae’r sesiynau yma’n cael eu cynnig trwy’r flwyddyn.

 

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth ynglyn a’r gwasanaeth dysgu ar ôl ysgol, cysylltwch a:

Joanna Dunton                                                       Julia Keeves
E-bost: j.dunton@bangor.ac.uk                               E-bost: j.keeves@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383618                                                Ffôn: 01248 383618

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru eich plentyn (plant) yn y gwasanaeth dysgu ar ól ysgol, galwch: 01248 383618

Neu, cliciwch yma i lwytho’r ffurflen ac yna ei yrru drwy’r pôst neu e-bost at: j.cornes@bangor.ac.uk

Gwasanaeth Dysgu, Canolfan Dyslecsia Miles, Prifysgol Bangor, LL57 2DG.

Ac mi ddown yn ól atoch efo mwy o wybodaeth am y sesiynau sydd ar gael i’ch plentyn.