UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Gwasanaeth Dysgu

Mae tim dysgu o athrawon arbenigol yn gweithio mewn partneriaeth â thri AALl i roi cefnogaeth arbenigol i blant dyslecsig trwy Ogledd Orllewin Cymru i gyd.

Maer gwasanaeth dysgu'n rhoi:

  • Hyfforddiant i ddisyblion dyslecsig ar ôl iddynt gael eu cyfeirio gan Wasanaethau Seicoleg Addysgol yr AALl.
  • Rhaglen barhaus o ddatblygiad proffesiynol i sicrhau bod gan athrawon y Ganolfan Dyslecsia Miles yr wybodaeth ddiweddaraf ac y gallant fanteisio ar ddatblygiadau mewn ymchwil ac ymarfer
  • Ystafell adnoddau a stoc dda sy'n darparu deunyddiau arbenigol a rhaglenni ymyriad i'r tim dysgu
  • Hyfforddiant preifat i ysgolion ac unigolion trwy drefniant
  • Cyngor a gwybodaeth i rieni ac ysgolion
  • Cwrs i Gynorthwywyr Dosbarth
  • Gwasanaeth Dysgu ar ôl Ysgol

Mae'r Ganolfan Dyslecsia Miles yn rhoi gwasanaeth i ran fawr iawn, a gwledig i raddau helaeth, o Ogledd Orllewin Cymru. O ganlyniad nid oes gan yr Uned ganolfan ddysgu; yn hytrach gwelir y plant yn eu hysgolion eu hunain a rhoddir hyfforddiant yn Gymraeg neu yn Saesneg fel bo'r angen. Mae'r staff yn y Ganolfan Dyslecsia Miles yn cydweithredu'n agos â'r AALl dan sylw. Mae athrawon y Ganolfan Dyslecsia Miles yn dilyn Dull Dysgu Dyslecsia Bangor (gweler cyhoeddiadau) ac mae aelodau'r tim yn cymryd rhan lawn mewn datblygu deunyddiau dysgu yn Gymraeg a Saesneg.

 

Ymholiadau at:

Joanna Dunton , Cyd-drefnydd Gwasanaeth Dysgu E-bost: j.dunton@bangor.ac.uk
Julia Keeves, Cyd-drefnydd Dysgu. E-bost: j.keeves@bangor.ac.uk

Joanne Cornes: Gweinyddwr Rhaglenni Addysgu ac Ymchwil. E-bost: j.cornes@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383618