UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Beth yw'r Symptomau?

Os oes gennych broblemau difrifol a chyson gyda darllen ac/neu ysgrifennu, er enghraifft, os yw darllen papur newydd neu lyfr, llenwi ffurflenni treth neu gais, neu unrhyw ddeunyddiau eraill, yn cymryd amser, mae'n debyg eich bod yn ddyslecsig. Yn ogystal â hynny, gall dyslecsia olygu anhawster wrth roi meddyliau ar bapur ond er hynny, dim anhawster gydag unrhyw agweddau eraill o fywyd sy'n gofyn am sgiliau arbennig. Ymhlith y nodweddion eraill mae problemau gyda'r cof tymor byr, diffygion gyda threfnu, strwythuro ac olynu a rhychwant sylw byr.

Beth ddylwn wneud os dwi'n amau fy mod yn ddyslecsig?

Dylech wneud rhywbeth am y peth yn bendant. Cofiwch nad chi yn unig sy'n dioddef unrhyw rai o'r problemau hyn. Rhowch gynnig ar y cwestiynau ar yr hunan-brawf isod. Peidiwch â phetruso dod i gysylltiad â ni am gyngor.

Hunan-brawf

Ar gyfer oedolion:

  • A yw'n anodd cofio 2 neu 3 o gyfarwyddiadau gyda'i gilydd?
  • A ydych yn gorfod oedi o gwbl ar ôl clywed geiriau cyn eu deall?
  • A fuoch yn dioddef o anawsterau gyda darllen a sillafu yn yr ysgol?
  • A yw dyslecsia yn rhedeg yn eich teulu?

Ar gyfer plant:

  • A yw eich plentyn yn cael trafferth gyda hwiangerddi a gemau iaith eraill?
  • A yw eich plentyn yn dioddef o anawsterau gyda darllen ac ysgrifennu yn yr ysgol?
  • A yw eich plentyn yn osgoi gweithgareddau darllen?
  • A yw dyslecsia yn rhedeg yn eich teulu?
  • A yw eich plentyn fymryn yn ddi-drefn ac yn anghofio pethau yn hawdd?

Os ydych wedi nodi 2 neu fwy, yn arbennig y problemau sydd yn gysylltiedig â darllen, sillafu neu ysgrifennu, dylech ddod i gysylltiad â ni. Gallem gynnig prawf sgrinio, deiagnosis manwl, a chymorth.

Am ragor o fanylion, gweler y tudalennau asesu a chymorth ar gyfer y cyhoedd, ac ar gyfer myfyrwyr PB .