UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Cymorth i fyfyrwyr

Gall ein gwasanaeth gynnig:

 • Prawf sgrinio rhagarweiniol: prawf sgrinio rhagarweiniol anffurfiol a thrafodaeth ar gyfer myfyrwyr sydd yn amau eu bod yn ddyslecsig, gyda chyngor ar beth i'w wneud nesaf i ddilyn
 • Asesiad Seicometrig
 • Asesiadau anghenion adolygu ar gyfer lwfans myfyrwyr anabl (ar gyfer myfyrwyr allanol yn ogystal â myfyrwyr Bangor)
 • Cefnogaeth ac arweiniad personol ac academaidd
 • Mae hyfforddiant unigol mewn sgiliau astudio (e.e., strwythur traethawd a sgiliau adolygu) ar gael; gallwn drefnu hyn yn Gymraeg neu Saesneg; mae tiwtoriaid arbennig ar gael ar gyfer ystadegau/mathemateg, Cemeg
 • Grwpiau cymorth astudio myfyrwyr dyslecsig

Gall myfyrwyr dyslecsig gofrestru gyda ni unwaith iddynt gyrraedd Bangor, ac yna'n cael cefnogaeth gennym mewn cydweithrediad â'u hadrannau. Cedwir cysylltiad drwy gyfarfodydd, newyddlennau, e-bost, a ffôn.

Mae cymorth ychwanegol yn cynnwys:

 • Cydweithredu gyda'r Awdurdod Addysg LLeol a chymorth gyda chaffael cyfarpar
 • Canllawiau ar gyfer darpariaeth arholiadau
 • Sicrhau darpariaeth gan y llyfrgell
 • Darpariaeth o ddeunyddiau a chyfarpar (llyfrau, recordydd sain, dictaffon, ayb). Mae gennym ystafell gyfrifiaduron yn yr Uned sydd ar gael yn arbennig i fyfyrwyr dyslecsig
 • Cydweithredu ar ran y myfyrwyr, fel bo'r angen, gydag aelodau o staff yr adrannau
 • Grwpiau adolygu ar gyfer myfyrwyr dyslecsig yn ystod y tymor. Mae'r rhaglen yn cynnwys ymwybyddiaeth o ddyslecsia, edrych ar gryfderau dyslecsig a dulliau dysgu, sgiliau dysgu yn ymwneud â dyslecsia, rheoli arddeliad a straen meddwl. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr gydymffurfio, cael paned o goffi a chymharu syniadau. Ymddengys bod y grwp hwn yn darparu cymorth buddiol iawn ar gyfer nifer o fyfyrwyr
 • Gwahoddir ymgeiswyr prifysgol sydd yn ddyslecsig i gysylltu â'r tiwtor myfyrwyr cyn ymgeisio ac i ymweld â'r Uned yn ystod unrhyw Ddiwrnod Agored ym Mangor

Bydd cyfraniad tuag at gostau'r asesiad y Seicolegydd Addysgol trwy grant o Gronfeydd Caledi ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr.

Ymholiadau at Liz Du Pré - Tiwtor Myfyrwyr

01248 383 843
pssa03@bangor.ac.uk

neu Kelly Edwards

01248 383 843
dyslex-student@bangor.ac.uk