UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

STARs (Athrawon Asesu ac Adrodd Arbenigol)

Mae’r athrawon asesu ac adrodd arbenigol yn asesu pobl ifanc rhwng 11 a 16 oed. 

Mae ein haseswyr yn gymwys i adnabod anawsterau dysgu penodol; maent wedi eu cofrestru gyda’r cyrff proffesiynol perthnasol; ac mae ganddynt y tystysgrifau ymarfer gofynnol i asesu ac ysgrifennu adroddiadau ar bobl ifanc at ddibenion amrywiol.

Rydym yn cynnig:

  • Asesiad diagnostig llawn:  mae hwn yn cynnwys cyfres o brofion gwybyddol a phrofion llythrennedd i adnabod anhawster dysgu penodol.

  • Asesu ar gyfer addasiadau’n ymwneud ag arholiadau:  Mae hwn yn cynnwys cyfres o brofion llythrennedd sy’n cyflawni gofynion y bwrdd arholi o ran TGAU, AS a Lefel A.