UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Dolennau

Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

http://www.bangor.ac.uk/

Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

http://www.bangor.ac.uk/psychology

Yr Ysgol Addysg, ar gyfer modiwlau ar ddyslecsia (MAdd & CFPS)

http://www.bangor.ac.uk/addysg

 

Awdurdodau Addysg Lleol: dysgu disgyblion dyslecsig

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Cymdeithasau Dyslecsia

 

BDA/CDP (British Dyslexia Association/Cymdeithas Dyslecsia Prydain): dysgu, cyrsiau hyfforddi, rhannu gwybodaeth, a Chysylltiadau Cyhoeddus.

http://www.bdadyslexia.org.uk

SKILL, Swyddfa Genedlathol ar gyfer myfyrwyr sydd ag anghenion (cyfnewid cyngor ar Ddyslecsia mewn Addysg Uwch)

http://www.skill.org.uk/

Ymchwilio Perthynol

ELDEL