UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

The HEARTS team (Tîm Asesu ac Adrodd ym maes Addysg Uwch)

Mae gan Ganolfan Dyslecsia Miles dîm o aseswyr cymwysedig, sef  tîm asesu ac adrodd ym maes addysg uwch. Rydym yn cynnal asesiadau i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a cholegau a phrifysgolion eraill, i fodloni’r canllawiau cenedlaethol ar gyfer asesu myfyrwyr ym maes addysg uwch. 

Dan y canllawiau, cydnabyddir bod athrawon/aseswyr arbenigol a seicolegwyr addysgol gyda'r tystysgrifau ymarfer gofynnol yn addas i asesu ac ysgrifennu adroddiadau ar fyfyrwyr a allai fod ag anawsterau dysgu penodol ac a allai fod yn gymwys i dderbyn cymorth dysgu.

Mae ein haseswyr cymwysedig yn bodloni canllawiau’r llywodraeth ar gyfer asesu ym maes addysg uwch.

  • Mae ein haseswyr i gyd wedi eu cofrestru gyda’r cyrff proffesiynol priodol.

  • Mae ein haseswyr i gyd yn gymwysedig i adnabod anawsterau dysgu penodol.

  • Mae ein haseswyr i gyd yn gymwysedig i argymell a yw myfyriwr yn gymwys i wneud cais am lwfans myfyriwr anabl