UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Asesu a Chefnogaeth Ar Gyfer Y Cyhoedd

Pwrpas asesiad yw llunio proffil clir o gryfderau a gwendidau unigolyn. Gallwn gynnig:

  • Prawf sgrîn rhagarweiniol a thrafodaeth ar gyfer y rhai sydd yn amau eu bod yn ddyslecsig
  • Seicolegwyr Addysgol Siartedig i gynnal asesiadau
  • Asesiadau ar gyfer ystod o oedrannau, o blant ifanc (7 oed fan leiaf) i oedolion
  • Eich galw’n ôl am asesiadau pellach pan fo angen hynny

Mae Seicolegwyr Addysgol Siartredig, a gyflogir gan yr Canolfan Dyslecsia Miles, yn cynnal asesiadau gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion o bob rhan o'r DU.

Os ydych yn amau bod dyslecsia arnoch chi neu ar eich plentyn ac yr hoffech gael asesiad, byddem yn barod iawn i drafod hyn â chi, egluro beth y mae'n ei olygu a chynnig cyngor. Gallwn roi gwybod i chi hefyd beth yw'r tal ar hyn o bryd am asesiad.

Ymoliadau at y Swyddfa Gyffredinol

Ffôn: 01248 382 203
E-bost: dyslex-admin@bangor.ac.uk