UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Dyslecsia

Beth yw Dyslecsia?

Gellir disgrifio dyslecsia orau fel cyfuniad o alluoedd ac anawsterau sy’n effeithio ar y broses ddysgu mewn un neu fwy o’r ffyrdd canlynol: darllen, sillafu, ysgrifennu ac weithiau rhifedd/iaith. Rhagor o wybodaeth…

 

Beth yw arwyddion Dyslecsia?

Mae gan rywun ddyslecsia os yw’n cael problem barhaus a dwys wrth ddarllen a/neu ysgrifennu; er enghraifft os yw’n cymryd amser maith i rywun ddarllen papur newydd neu lyfr, neu lenwi ffurflen dreth neu ffurflen gais neu ddogfen arall. Gall dyslecsia hefyd olygu bod rhywun yn cael trafferth i roi ei syniadau ar bapur er nad yw’n cael unrhyw drafferth gydag agweddau eraill ar ei fywyd.  Gall rhai o’r nodweddion eraill gynnwys problemau gyda chof tymor byr, anawsterau gyda threfn a strwythur a chyfnod canolbwyntio byr. Rhagor o wybodaeth…