UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Gwasanaeth Asesu

Os ydych yn amau bod dyslecsia arnoch chi neu ar eich plentyn ac yr hoffech gael asesiad, byddem yn barod iawn i drafod hyn â chi, egluro beth y mae'n ei olygu a chynnig cyngor. Gallwn roi gwybod i chi hefyd beth yw'r tal ar hyn o bryd am asesiad.Pwrpas asesiad yw llunio proffil clir o gryfderau a gwendidau unigolyn. Gallwn gynnig: